Vloerverwarming

VLOERVERWARMING

Vloerverwarming:

Vloerverwarming bestaat al sinds de Romeinse Tijd maar het is onder meer dankzij professor Kollmar dat we deze vorm van verwarmen onder haar huidige vorm kennen. Deze professor stelde onder meer de 
temperatuursprofielen van de verschillende gekende verwarmingssystemen op. Uit de resultaten is gebleken dat vloerverwarming resulteert in een gelijke temperatuursverdeling van kop tot teen. We kunnen dus terecht zeggen dat vloerverwarming de ideale verwarmingscurve het best benadert.


Bovendien worden nieuwe woningen steeds beter geïsoleerd waardoor het totale warmteverlies van een hedendaagse woning in vergelijking met niet geïsoleerde woningen aanzienlijk kleiner is geworden. Hierdoor kan veelal de ganse woning volledig met vloerverwarming worden opgewarmd waardoor bijkomende verwarmingslichamen (bvb. radiatoren) nagenoeg volledig overbodig worden. Hierdoor profiteert u van een extreme vrijheid om uw woning in te richten.


Wist u trouwens dat bij vloerverwarming, waarbij het ganse vloeroppervlak dienst doet als verwarmingslichaam, een lage vloeroppervlaktetemperatuur al volstaat om uw woning volledig op te warmen? Hierdoor ontstaat er een aangename stralingswarmte waardoor de lucht minder zal uitdrogen en de luchtbewegingen in de woonvertrekken zeer gering zullen zijn. Dit resulteert in een gevoelige verhoging van het warmtecomfort of de behaaglijkheidsgraad.


Samenvattend kan men stellen dat de eisen die men aan een verwarmingssysteem stelt het best vervuld worden door vloerverwarming, namelijk:


  •     Behaaglijk omgevingsklimaat
  •     Gelijkmatig verdeelde warmte over de ganse ruimte
  •     Geen plaatsverlies door verwarmingslichamen
  •     Kleinst mogelijk energieverbruik
  •     Vrije keuze van de gebruikte energievorm


Voor meer info Contacteer ons

Messing Collector met geïnt debietmeters

Legplan

Met bedrukte PE-folie en tackersysteem

Plaating met noppenplaat